Hjemmeside

Friskole kontra traditionel skole

0
juni 4, 2017

I Danmark er vi kommet langt væk fra den sorte skole og den skole, hvor man bare skulle sidde og lære alt udenad. I dag er multimedierne integreret i undervisningen, og der er mange skoler som hylder de forskellige former for indlæring, som i dag har fundet vej ind i skolerne. Dem, som er mest fokuseret på den lidt alternative indlæring, er friskolerne. Men der er ikke frit spil, der findes stadig direktiver og regler udstukket fra Undervisningsministeriet. Der er et skema, som skal følges, med nogle point, som skal opfyldes for de forskellige klassetrin, og så længe det bliver overholdt, så er der ingen problemer med undervisningen, det er helt op til skolen selv, hvad der laves for at den korrekte indlæring sker.

Faste rammer

Alt dette gælder for alle skoler, men der er flere og flere friskoler som anvender alternative læringsmetoder, og det er noget som tiltaler mange forældre og børn. For det at lære er også at forstå og have holdninger til det som man har lært.

Friskolerne kan have et specielt tema, det være sig religiøst eller andet som er det de arbejder efter, men det fritager dem dog ikke for at overholde de andre regler for skoler og undervisning. Der er mange traditioner for at have undervisning som hælder mod en speciel retning. Der er fx Rudolph Steiner skoler og børnehaver, som har en retning som de holder fast i, og hvor undervisningen foregår efter de principper, som de mener er de korrekte, og som de ikke afviger fra.

Til alle typer af børn

Friskolerne kan også byde på en alternativ undervisning som passer til børn og unge, som har en diagnose og har brug for andre indlæringsmetoder for at kun komme gennem skolen og få den eksamen, som for andre virker så enkel at få.

For mange virker det at skifte til en friskole. Hvis der er skoletræthed, det kan være et kærkomment frisk pust at komme ind på en skole, hvor konformiteten er mere flydende, og hvor indlæringen gribes an på en helt anden måde.

Der er mange unge mennesker, som har fået et nyt liv, efter de har været på efterskole eller en friskole, som tør byde på undervisning med et anderledes blik på eleven og et meget anderledes syn på, hvordan man underviser.

Uddannelse er vigtigt

0
maj 11, 2017

Der er ikke noget mere vigtigt, vi kan give vores børn, end en god uddannelse. Heldigvis så er der i Danmark alle muligheder for at give vores børn en skolegang, som hører til i den absolutte verdensklasse fra grundskole til universiteter og andre højere læreanstalter.

Pligt til undervisning

Der er i Danmark undervisningspligt i 9 år, så er det op til den enkelte, hvor man ønsker at sit barn skal modtage undervisning. Man kan sågar vælge at få lov at modtage undervisningen i hjemmet, bare man overholder de regler, som er udstukket af Undervisningsministeriet.

Den grunduddannelse som der er i den danske folkeskole, bliver varetaget af folkeskolerne, som du finder i alle kommuner og dele af landet. Der er tilbud til alle som er i den skolesøgende alder, så det er let at få børnene i skole.

Der har dog de senere år været stor fokus på den faldende kvalitet i folkeskolen og der er mange som i dag vælger at placere deres børn i Privatskole, da de mener der vil være en større fokus på den gode uddannelse, og at standarden er højere end den, der findes i folkeskolen.

Privatskoler er i takt med de stigende krav til elevernes færdigheder blevet populært, idet mange forældre mener at netop privatskoler tilbyder undervisning af højere kvalitet. Hvorvidt denne påstand er sand vil være op til den enkelte at vurdere, men der er mange der mener at kvaliteten af undervisningen i folkeskolen ikke er, hvad den har været tidligere.

Den videre uddannelse

Når folkeskoleuddannelsen nærmer sig afslutningen, er der flere og flere som vælger at de gerne vil et år på efterskole – kun et af de mange tilbud som der er for niende og tiende klasses elever. Efterskole er dog noget, der som privatskolerne, er brugerbetalt.

I Danmark er det muligt at få en komplet uddannelse fra indslusningsklassen til du forlader universitet eller anden højere læreanstalt uden at betale andet end bøger. Det er helt op til ens ønsker, om man vil betale for at få en videregående uddannelse, men det er oftest ikke nødvendigt. Det eneste, som der skal betales for, når man starter på en videregående uddannelse, er bøger og det udstyr, som du skal bruge privat. Alt andet er betalt, og man skal ikke have penge op af lommen.

Det gælder dog ikke kun for de videregående uddannelser, det er heller ikke normalt at håndværksuddannelser er brugerbetalt. Uddannelsessystemet er ikke, som man finder det mange andre steder i verden. I Danmark er det meste betalt over skattebilletten, og det sikrer, at de alle der har evnerne kan få sig en uddannelse, og det ikke er afhængigt af om man har et rådighedsbeløb for at kunne komme ind på et godt universitet.

Hvorvidt man så vil benytte sig af de frie uddannelser eller vælge at betale noget af det, er op til en selv. Men se på mulighederne for uddannelse – der er alle chancer for at få sig en god uddannelse, det er kun dig selv som sætter begrænsningerne.

idealist